Kívánságlista

0 termék

Kosár

0 termék

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) az Allergia Design Bt. (továbbiakban Szolgáltató) és az Allergia Design Bt. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban Ügyfél vagy Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen Felek.)

 A Szolgáltató

 Az Allergia online áruházat a www.allergiadesign.com weboldalon az Allrgia  Design Bt. üzemelteti.

 • A Szolgáltató cégneve: Allergia Design Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti társaság.
 • A Szolgáltató rövidített neve: Allergia Design Bt.
 • A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-06-318531
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
 • A Szolgáltató adószáma: 28513199-3-42
 • A Szolgáltató székhelye: 1082. Budapest, Üllői út 60-62
 • A Szolgáltató levelezési címe: info@allergiadesign.com
 • A Szolgáltató telefonszáma: +36 1 786 6803
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-64826/2013

 Az áruház

 Az Allergia online áruház kézműves termékek (Saját cuccok) és különféle használt tárgyak (Bolhapiac) értékesítésével foglalkozik. A webáruház kínálata a piaci igényeknek, trendeknek és az Allergia Design Bt. üzletviteli döntéseinek megfelelően folyamatosan változik. Aktuális kínálatunk megegyezik a pillanatnyilag webáruházunk kínálatában szereplő, az áruházban megtalálható termékekkel.

 Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.allergiadesign.com weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik.

 Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, az info@allergiadesign.com címen. A Szolgáltató munkaidőben (munkanapokon, H-CS: 10.00-18.00 óráig, Pénteken: 10-16 óráig) kizárólag információs célra használható telefonszáma: +36 1 786 6803.

 Az Allergia áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, és jelen általános szerződési feltételeket elfogadja, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja.

 Az Allergia webáruházban történő vásárlás a regisztrált felhasználók számára a www.allergiadesign.com weboldalon, elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 A www.allergiadesign.com weboldalon keresztül összeállított elektronikus megrendelés leadásával és annak a Szolgáltató által történő visszaigazolásával a Felek között magyar nyelvű szerződés jön létre. A szerződést a felek írásban megkötöttnek tekintik. A szerződés tartalma: Általános Szerződési Feltételek, Számla – a Felhasználó kötelezően megjelölésre kerülő adataival, a csomag átvételéről szóló igazolás.

 Regisztráció

A regisztráció kizárólag elektronikus úton írásban, a www.allergiadesign.com weboldal főoldalán lévő Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltése és elküldése útján történik, feltétele, hogy a Felhasználó minden szükséges, az adatlapon megjelölt adatát rendelkezésre bocsássa, valamint, hogy a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A Szolgáltató a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja és egyben egy visszaigazoló linken kéri annak megerősítését a felhasználótól.

 A Szolgáltató jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a Felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A Szolgáltató jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli.

 A regisztrált Felhasználó regisztrációját bármikor írásban, az info@allergiadesign.com email címre, vagy a Szolgáltató levelezési címére tértivevényes-ajánlott levélben küldött kifejezett kérés útján megszüntetheti.

 Rendelés

A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el. A megrendelések leadása az Allergia internetes áruházban kizárólag az www.allergiadesign.com weboldalon keresztül, elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton, e-mailben küldi el a Felhasználó részére. A rendelés leadása előtt a Felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására.

 A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdés merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre.

 A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (a termék általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő vagy rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft / 0 Ft) árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlja a helyes áron történő szállítást, amely ismeretében a Felhasználó elállhat a vásárlástól.

 A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 A rendelések feldolgozása munkanapokon történik, H-CS: 10.00-18.00 óráig, Pénteken: 10-16 óráig.

 A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.  Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja a Felhasználó megrendelését. Az általános teljesítési határidő szállítási módonként eltérő, melyről részletes tájékoztatást nyújtunk a www.allergiadesig.com/szallitasi-es-fizetesi-modok weboldalon.

 Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul írásban, e-mailben tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

 Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

Szállítási feltételek

 A Felhasználó az elektronikus megrendelés összeállítását követően kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb szállítási módot. Amennyiben a megrendelés értéke eléri vagy meghaladja a bruttó 50.000 Ft-ot, a Szolgáltató a megrendelt árut Magyarország területén díjmentesen házhoz szállítja a Felhasználó számára. A bruttó 50.000 Ft értéket el nem érő megrendelések esetén a fuvardíjat a Felhasználó viseli oly módon, hogy a fuvardíja az általa vásárolt termék ellenértékéről kiállított számlán feltüntetésre kerül. Amennyiben egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés érkezik a Szolgáltató (előzetes egyeztetés alapján) összevonhatja a megrendeléseket, azonban a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. Módosításra legkésőbb a szállítást megelőző munkanap végéig van lehetőség.

 Normál postai levélküldemények esetében a Magyar Posta által részben vagy egészben elveszített, illetve a postai szállítás alatt megsérült küldeményekből eredő károkért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Kérjük, amennyiben ezt a kockázatot nem tudja vállalni, válasszon ajánlott/értékbiztosított levélküldeményt, Pick Pack Pontos szállítást vagy futár útján történő kézbesítést!

 A Pick Pack Ponton keresztül rendelt termékek átvételére a Felhasználó által megadott üzletben van lehetőség. Az üzletek nyitva tartásáról a www.pickcpackpont.hu weboldalon tájékozódhat. Az árushelyre való megérkezésről email értesítést küld a Pick Pack Pont. A csomagot átvenni az általunk küldött, feladást visszaigazoló emailben megküldött kóddal lehet. Mivel az átvevő személyazonosságát a Pick Pack Ponton nem ellenőrzik és a csomagot a kód ismeretében bárkinek kiadják, ezért annak titokban tartása a Vevő felelőssége. A csomagok átvételére 5 munkanap áll rendelkezésre, utána a csomagot visszaküldik.

A postai levelek és futárküldemények kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.

 Kérjük a vásárlókat, hogy kizárólag abban az esetben rendeljék meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételéről gondoskodni tudnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag és a meghiúsult, valamint az újraszállítás ellenértékének előre történő átutalása esetén áll a Szolgáltató módjában ismételten elindítani.

 A Felhasználó köteles az átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt (szállítólevelet) aláírásával igazolni. Az áru kizárólag az átvételi elismervény (szállítólevél) aláírása, illetve az esetleges hiányokat, szemmel észlelhető hibákat rögzítő jegyzőkönyv ellenében kerül a Felhasználó részére átadásra. A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálni szükséges.

 Futárcsomag esetén, amennyiben a vásárló az előzetesen egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, a futárszolgálat még egy alkalommal megkísérli a csomag kiszállítását. Sikertelen, illetve az ezt követő kiszállítás költsége a vásárlót terheli.

 Kiszállítási módok és költségeik

 Az aktuális szállítási módokról, annak költségeiről és részleteiről a www.allergiadesign.com/szallitasi-es-fizetesi-modok weboldalon adunk tájékoztatást. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználót a rendelési folyamat során folyamatosan és jól látható módon tájékoztatja az általa választott szállítási mód költségeiről. A Felhasználó a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi a Szolgáltató által felajánlott szállítási költséget, valamint vállalja annak megfizetését.

Számlázás, fizetési módok

 A Felhasználó az elektronikus rendelés feladásakor kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb fizetési módot. A számlát minden esetben az Allergia Design Bt. állítja ki, amely tartalmazza az esetleges szállítási költséget is. A számlázási- és kiszállítási címeket a Felhasználó mind felhasználói fiókjában, mind a megrendelés feladásakor bármikor módosíthatja. A rendelés elküldése és annak általunk történt visszaigazolása után az ügyfélkapcsolaton keresztül kérhető segítség, amennyiben szükséges. A számlát minden esetben a megrendelt áruval együtt küldjük meg a Felhasználó részére.

  A megrendeléskor a vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • Személyes átvétel esetén készpénzben.
 • Előre utalás esetén, az alábbi bankszámlára: 10701379-67927768-51100007. Ezesetben fel kell tüntetni közleményben a rendelés azonosítóját, melyet a rendelést visszaigazoló emailben közlünk.
 • Paypal.
 • Bankkártyás fizetés a CIB bankon keresztül.

Vásárlástól történő elállás

 Az Ügyfélnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs, a megrendeléskor kifizetett, de nem átvett (lemondott) termék árát a Felhasználó számára legfeljebb 30 napon belül jóváírjuk. A lemondást az rendeles@allergiadesign.com e-mail címen jelezheti.

 Amennyiben az Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételi elismervényével, szállítólevéllel igazolt átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül megteheti. Az elállásra rendelkezésre álló 8 munkanap a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napját követő napon kezdődik, ha azonban eddig az időpontig a Felhasználó nem kapta meg a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5). kormányrendelet 3. § szerinti írásbeli megerősítést, az elállási jog ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolható. Az elállási jog írásban is gyakorolható. Ebben az esetben a meghatározott 8 munkanapon belül a vásárlónak egy erről szóló nyilatkozatot kell küldenie az rendeles@allergiadesign.com e-mail címre.  A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi szabályozást a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza. Az elállás joga fülbevalókra, higiéniai okokból, nem vonatkozik.

 A terméket az Ügyfélnek eredeti, sértetlen állapotban, számlával együtt, saját költségén kell visszajuttatnia a Szolgáltató levelezési címére (Allergia Design Bt. 1082. Budapest, Üllői út 60-62). Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége.

 Abban az esetben, ha a terméket az Ügyfél használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék teljes áron történő visszavásárlását. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Amennyiben a termék gyári hibás, vagy szállításkor megsérült, a vásárló kifogásával az info@allergiadesign.com e-mail címen keresztül élhet.

 Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, az Allergia Design Bt. kötelezettségeket vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul jóváírja a vásárló részére.

Szavatosság

 Az eladó szavatossági felelősségére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényben (Ptk.)  és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 A nem rendeltetés szerű használatból eredő károk az Ügyfelet terhelik. A rendeltetésszerű használat feltételeit írásban mellékeljük a saját készítésű termékeinkhez. Amennyiben, minden körültekintésünk ellenére, nem kapta meg a használati utasítást, jelleze ezt az info@allergiadesign.com email címen, és 3 munkanapon belül újra elküldjük.

 Ptk 305/A. §. (1) Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól. Mentesül a kötelezett a szavatossági felelősség alól akkor is, ha a hiba a jogosult által adott anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára a jogosultat figyelmeztette.

 A bolhapiacon megvásárolható termékeinken használatból eredő nyomok, sérülések lehetnek. Ezeket feltüntetjük a termékoldalon található fényképeken. Az Ügyfél a termék megvásárlásával elismeri, hogy ezen információk birtokában volt.

 A termékek szavatossági okokból történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Szolgáltatónak nincs lehetősége. A Szolgáltató az így visszaküldött csomagokat minden esetben visszaküldi a feladónak. A jogosnak minősült jótállási, szavatossági igény esetén a szállítás igazolt költségeit a Szolgáltató a Felhasználó részére megtéríti.

Adatvédelem

 A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései, valamint az egyéb vonatkozó, az adatkezelés szabályzatban megjelölt jogszabályok rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelmi irányelveink az alábbi weboldalon elérhetőek:
 www. allergiadesign.com/adatvedelmi-nyilatkozat

 Felelősségkorlátozás

 A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

 A Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

 a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 az információtovábbítási késedelemből adódó,
 vírusok okozta,
 szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

 A Szolgáltató bármikor jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen általános szerződési feltételeket bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Ezekről a változtatásokról a Szolgáltató minden esetben értesíti a regisztrált felhasználókat és közzé teszi a www. allergiadesign.com oldalon.

 Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző - ár érvényes és kerül felszámításra.

 Szerzői jogok

 Az Allergia Design Bt. weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattal eltérő célra és mértékben kizárólag az Allergia Design Bt. előzetes, írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. Adatainkat a legnagyobb gondosság mellett állítottuk össze, de az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

 A www. allergiadesign.com domain név kizárólagos tulajdonosa az Allergia Design Bt. és a domain név szerzői jogi védelmet élvez.

 Érvényesség

 A jelen általános szerződési feltételekben foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.

 Egyéb rendelkezések

 A Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben, és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre tekintettel a Szolgáltató kéri, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A Felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez, ennek bizonyítása azonban Felhasználót terheli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

 A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 A Szolgáltató jogosult a felhasználók részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor, valamint a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

 A Felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a szolgáltató leiratkozási linkjein keresztül vagy az info@allergiadesign.com email címen. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül. A Szolgáltató az adatokat a kérés beérkezését követően legkésőbb 10 munkanapon belül törli.